Sbor Dobrovolných Hasičů

Mukařov u Malé Skály

2. protokol

 

Protokol 2

Dne 27. prosince r. 1895 sešel se nově zvolený výbor spolku, by provedl dle stanov jemu příslušící volbu jednatele, pokladníka a dozorce náčiní. Volba provedena lístky a zvoleni byli: za jednatele p. Jos. Patřičný, mlynář v Zelcích 6 hl. - za pokladníka p. Jos. Paldus 6 hl. a za dozorce náčiní p. Václ. Šikola 4 hl.

Dále usneseno zakoupiti 3 kusy povelek (2 větší a 1 menší) a to po případě v Jablonci.Obstarání jejich svěřeno veliteli p. St. Štěpánovi. Taktéž potřebné knihy pro funkcionáře (knihu protokolní, pokladniční a náčiní) buďtéž zakoupeny pro spolek. Zakoupení jich ponecháno starostovi p. Fr.Šikolovi. Týž dává výboru na vědomí, jaká vydání již spolek má (celkem 8 zl.95 kr.) a mnoho-li vybral celkem od p. členů jako základ a příspěvek měsíční (celkem 31 zl. 35 kr.) zbývající částku 22 zl. 35 kr. odevzdal pokladníku p. Jos. Paldusovi. Usneseno, co nejdříve svolati mimořádnou valnou hromadu a pojednati a usnésti se v ní o uniformování sboru a potřebných krocích k zakoupení stříkačky.

V Mukařově, dne 27. prosince 1895