mobil: 604 580 129

Email: velitel@hasici-mukarov.net

Rok 2010

Vytvořeno: 24. 4. 2011 23:30 | Zveřejněno: 24. 4. 2011 23:30
Napsal admin

Letošní prázdniny se bohužel budou pamatovat v mnohých z nás ne jako zrovna nejšťastnější - dá se říct, že to zprvu opravdu tak nevypadalo.

Ale od začátku – sobota 7.8.2010 – Jizera stoupala, částečně i zaplavila Ostrov, ale nic nenasvědčovalo tomu, že by mohlo dojít k tak velké katastrofě, ikdyž polední zprávy už lecčemu nasvědčovaly a od čtrnácté hodiny se už do pozdních večerních hodin držela i se Sněhovskou jednotkou pohotovost.

O tom jak je to moc vážné jsme se přesvědčili v neděli, kdy nás Operační středisko HZS Libereckého kraje požádalo o pomoc v Bílině, kam se vyjelo společně s SDH Sněhovem v počtu 4+4. Po příjezdu na místo a po dohodě s velitelem jsme byli převeleni do Raspenavy. Zde se v několika domech čerpala voda ze sklepů a ze studní. Jelikož nastala už tma – eletrika takřka nikde nefungovala, odjeli jsme domů okolo 21.30 hod.

Pondělí – stejné složení – se jelo znova do Raspenavy. Původní zmatky se již uklidňovaly a bylo to znát i na organizaci práce – dopoledne se vyklízely postižené domy a po poledni nás ze štábu poslali do místní základní školy II.stupně – zde jsme teprv měli poznat co je to likvidace následků povodně. Celé odpoledne až do večerních hodin 4 JEDNOTKY ¨jen¨ vynášeli věci ze zatopených skepních prostorů. Po příjezdu na naši základnu se ještě do 1.30hod dělalo na technice, která také už není nejmladší.

Úterý – a opět od rána - nakládali se vynošené věci do kontejnerů (po 15-ém velké jsem to přestal počítat) a náš úkol – že naředí a vysaje bláto – místy 30-40cm – se ubývajícím dnem jevil jako utopie. Tentokrát – zcela zničeni – příjezd do hasičárny 20.40hod a opět technika - ¨jen¨ do půlnoci.

Středa – ranní odjezd do ¨naší¨ školy – nekonečné bláto ve sklepě – a odpolední pomoc pana Šticha při vyvážení nekonečných koleček bahna. Ke konci odpoledne zapůjčili Pražští kolegové kalové čerpadlo, to se zapojilo, vyzkoušelo a jelo se domů si odpočinout.

Čtvrtek – nic nového – ráno odjezd do Raspenavy – vystříkávání sklepních prostor proudy vody a odsávání kalovým čerpadlem. Zde se již bohužel projevila únava a jeden náš člen jednotky se lehce zranil na levé ruce a byl ošetřen v Raspenavské hasičárně hezkou ošetřovatelkou.

Pátek se bohužel musel vypustit, nebyli řidiči a taky se už muselo do práce.

Sobota – po dohodě se štábem opět Raspenava – dalo by se i říct, že se tam pomalu nedalo poznat – tolik lidí co přijelo pomoc zaskočilo i samotný vedení místního zásahu. Nám přidělili Fučíkovu ulici, kde se prořezávali poškozené stromy a pálily větve – také se čistily břehy od naplavených věcí. Velitel úseku nás na chvilku i přidělili plynařům – zpřístupňovala se a uvolňovala plynová koncovka. Bohužel i tento den byl poznamenám nevolností dalšího člena jednotky – ošetřovna v hasičárně – a důvod odjed domů dřív než se plánovalo.

Neděle – mytí Soptíka a s pomocí pana Šticha a jeho dodávky odvoz veřejné sbírky do Raspenavy, za kterou děkujeme všem lidem, kteří jakkoliv přispěli a vyřizujem velký dík od Raspenavských občanů.

Pondělí – v tom množství se to některým už bude zdát jako maličkost – praní hadic na koupališti a jejich převoz do Líšného do hasičárny na sušení – zde dík SDH Líšný.

A když jsme u toho děkování – DÍK všem občanům, kteří se i maličkostmi podíleli a podpořili obyvatele Raspenavy, DÍK všem, co nám zajišťovali věci a pomoc k tomu, abychom mohli jezdit pomáhat lidem v postižených oblastech. DÍK , DÍK , DÍK …

Za jednotku SDH Mukařov vel. R.Hajný

 

Co připravujeme

 

Nyni se budeme soustředit na dovybavení hasičárny/šatny, budeme se snažit plně doplnit kompletní výbavu pro lidi na zásah (5 lidí) - ochrané rukavice, helmy, baterky a doufáme i vysilačky

 

Další poslední hrejk se bude konat u nás na Mukařově. Už se moc těšíme - máme mnoho dobrých nápadů:)

 

Co se nám povedlo

12.8. 2010 - SDH Mukařov pořádal veřejnou sbírku pro obec Raspenava, která byla zastižena povodněmi

8.8. 2010 - naše jednotka pomáhala při odstraňování nádledků povodní v obci Raspenava

26.6.2010 - proběhlo Dětské hasičské odpoledne i u příležitostí oslav 115.-i let založení Sboru, jenž "začalo" již 21.6. výstavou více než 150 prací dětí na téma Hasiči a záchranáři.

Výsledky posléze byly vyhlášeny v sobotním odpoledni, které začalo aktivni pohádkou o Červené Karkulce v podání známých ochotníků z Ž.Brodu. Po té se předvedli "Mrňata" z

Frýdštejna v ukázkovém luxusním útoku, pod vedením M.Vrabcové.Po krátkém přivítání a předání poděkování "Mrňatům" a místnímu sboru, začaly klasické disciplíny pro děti.

Průběžně bylo možno nahlédnout na vystavenou techniku se "zlatým hřebem" v podání SDH Ž.Brodu a HZS JBC - jen se neví, kdo byl víc vystavenými vozidly okouzlen - děti či

někteří rodičové.Opravdu bylo co k shlédnutí.

Také se povedl "malý" rekord, neboť tohoto krásného odpoledne se zůčastnilo více než 90 dětí!Po ukončení disciplín, byli vyhlášeni a odměněni vítězi jak Dětské výtvarné soutěže,

tak i odpoledních disciplín. Poté "už jen" (za největšího přispění SDH Lísného) došlo na slíbenou PĚNU, ve které se mohli všici vyřádit...

Ještě náš dík sponzorům(NADACE PRECIOSA, ZIKUDA, ONTEX, GOJA, OSH JBC, MANŽELÉ ŠVERMOVI,TOBIÁŠOVI , STAVEBNÍ PRÁCE M. ŠTICH, J.VELE, STUDIO GRAFOS),

DÍK pořadatelům a lidem co comáhali, či jinak přispěli, dík všem co měli s náma tu trpělivost-manželky, přítelkyně, milenky a milenci, a všem ce se nějak k tomu(k nám)nachomítli

 

29.5.2010 - svoz šrotu v Mukařově. Letos se nám povedlo opět uskutečnit tuto akci a moc děkujeme všem obyvatelům, jenž nám přispěli jakýmkoliv kouskem kovu. Díky

30.4.2010 - čarodějnice - a jak bývá zvykem - na Sokolském poli. Letošek proběhnul v klidu, v pohodě za příznivého počasí

13.2.2010 - VVH

9.1.2010 - proběhl na ledě líšenského kluziště 1.karneval na ledě. 70 návštěvníků mohlo shlédnout defilé 30ti masek i jejich soutěže - trhání lízátek, slalom a střelbu na branku. Děti byly v závěru odměněna pěknými balíčky.

30.12.09 - dalo by se říct, že většina prací na hasičárně je již hotova

28.12.09 - jsme uspořádali ''diskotéku'' pro starší a pokročilé v domě s pečovatelskou služkou Liberec - Borový vrch. Dle našeho úsudku ke kterému jsme dospěli poté, co někteří nejenom zpívali, ale i tančili se tato akce vyvedla

16.-17.10.09 - kalamita, ořez stromů - dráha. V sobotu se stromy čistily od Rychnova až po "Ameriku" - Chata N

I nás se dotkly letní polomy, s pomocí ČEZu jsme měli hlídání a zásah trvající 3 dny

Proběhlo další úspěšné dětské odpoledne za spoluůčasti SDH Líšný, s ukázkou profesionální techniky HZS JBC.

14.10.09 - poplach k vyproštění vozidla, nakonec se ukázalo, že poplach byl planný

10.10.09 - poslední hrejk v Lišném. Soutež probíhala následovně: od startovní čáry vyběhli dva na most, kde kýblem přívázaným na provazu k mostu nabrali vodu z Jizery. Další si s prázným kýblem sehl na vozejk a dva ho odvezli k mostu. Tam přelili vodu a všichni se dopravili k žebříku. Ten s kýblem na něj nasedl a čtyři ho odnesli ke stolu, kde si "zahrál" ruskou ruletu - 4 ampule napněné tekutinou (3vodou, 1 vodkou). Po vypití obsahu schodil plechovku na podstavci, vodou z kýble.

Kategorie: