Sbor Dobrovolných Hasičů

Mukařov u Malé Skály

                                           POSLEDNÍ HREJK 2019

Po roce se opět konal poslední hrejk dne 28.9.2019. v areálu požární nádrže v Mukařově.                                

Své síly si přijeli změřit týmy Mukařov, Líšný a obhájci poháru z Dalešic. Bohužel chybou komunikace se nezůčastnila Malá Skála.                                                                                                                                

Naštěstí počasí nám přálo a pivo bylo vychlazené ale teď přejdeme k věci co se odehrávalo.              

Začátek akce byl naplánovaný na 12hodinu a po zjištění, že SDH Malá Skála nedorazí, byl vyhlášen ve 13hodin slavnostní nástup jednotek kde se týmy dozvěděly pravidla soutěže a následné vysvětlení jednotlivých soutěžních úkolů. Začínalo se tak, že velitel týmu musel běžet k místu kde ho čekali hasičské znaky, které musel správně vyložit co znamenají.                                          

Dle výsledků svých znalostí nafasoval určitý počet diabolek a vzduchovku. Mezitím zbytek týmu rozvinul a zapojil hadice a provedl útok. Následně se celý tým sešel u nosítek kde si jeden lehl na nosítka a dva ho museli přenést cca 50m ke střelnici. Na vyznačeném místě člen na nosítkách musel sestřelit vleže nebo vsedě 3špalíky. Poté všichni společně překonali nízkou překážku a pak přišli na řadu svaly, protože vytáhnout savici i s košem plné vody není nic jednoduchého. Potom z ní naplnili kbelík a jeden ze členů provedl poslední hrejknutí.                             

Ne všechny úkony se zdařili všem tak, jak byli plánované. Po prvním kole a krátké odpočinkové pauze se všichni dohodli, že si dají ještě jedno repete.                                                                      

 Časy z obou kol se sčítali a musím podotknout, že to bylo opravdu těsné. Putovní pohár získali SDH Líšný a těšili se z výhry. Myslím, že si to všichni z týmů užili a příští rok se o putovní pohár utkáme v Dalešicích.

Výsledky soutěže -                                                                                                                               

1.místo         SDH  Líšný           s časem  6,51                                                                                                                           

2.místo         SDH  Mukařov    s časem  7.08                                                                                                                       

3.místo         SDH  Dalešice     s časem  8.28

 

                                                R.Hajný-velitel JSDH