Sbor Dobrovolných Hasičů

Mukařov u Malé Skály

Plán činnosti SDH Mukařov na rok 2022

 

v zimním období:                   - odklízení sněhu u zbrojnice, kontejnerů a u autobusových zastávek

                                               - temperace hasičské zbrojnice

                                               - Valná hromada

                                               - účast na VH okrsku

jaro:                                        - práce na zbrojnici ohledně popraskaných vnitřních i vnějších rohů zdí, inovace osvětlení

                                                  v klubovně a půdách

                                               - preventivní rozmístění hasících přístrojů po obci

                                               - svoz železného šrotu a elektroodpadu

                                               - vyčištění vodních zdrojů a propustí pod komunikacemi

                                               - účast na oslavách 50-ti letého trvání hry Plamen

léto:                                       - úpravy terénu u požární nádrže

                                               - posezení s přáteli hasičů

                                               - Dětské odpoledne se zaměřením na hasičskou a dovednostní činnost

                                               - převoz a zhotovení přístřešku na dřevo u hasičské zbrojnice

podzim:                                  - dle možnosti akce pro děti

                                               - dokončení prořezu u požární nádrže

                                               - hasičský duel v čemkoli u požární nádrže

                                               - účast na soutěži Poslední hrejk

zima:                                      - inventura

dle situace:                            - Mírova vatra

celoročně:                               - údržba zázemí u požární nádrže

                                               - údržba výstroje a výzbroje

                                               - kontrola a údržba vodních zdrojů a propustí

                                               - práce a údržba na hasičské zbrojnici

                                               - aktualizování webových stránek a zveřejňování prevence pro občany

JEDNOTKA                              - dle žádostí dozor při pálení Čarodějnic

                                               - účast na soutěžích

                                               - školení členů na motorovou pilu

celoročně:                              -proškolování a zlepšování profesní úrovně členů, seznámení s novým

                                                   vybavením, či změnami v činnosti výjezdu

                                                                                              dle podkladů výboru SDH vypracoval Z.Pivrnec