Sbor Dobrovolných Hasičů

Mukařov u Malé Skály

 

   Úvod roku je již pravidelně věnován Valným hromadám. Nejen naší, ale i okolních Sborů, dalších organizací a vyšších instancí.

   Průběžně se, jako v jiných letech, pracuje na údržbě techniky, výstroje a výzbroje. Proběhla revize hasících přístrojů a jejich částečné rozmístění v obci. Ve zbrojnici byla provedena kontrola elektroinstalace, výměna spořivých zářivek a revize zabezpečovacího zařízení. Proběhla též inventura nám svěřeného majetku od Obecního úřadu. Jeden člen byl vyslán na školení na motorovou pilu.

   I v letošním roce proběhl v rámci úklidu obce svoz železného šrotu a elektroodpadu. Na této akci jsme se sešli v celku vydařeném počtu a proto velký dík Pavlíně Velové, která všem brigádníkům připravila výborný guláš. Poděkování patří i Obecnímu úřadu, který nám na svoz zapůjčil multikáru.

   Mezi další větší akce patří čištění vodních zdrojů, zejména požární nádrže a máchadla. Krom posekání trávy a úpravách po loňském kácení byl potřeba udělat prořez náletů u záložního zdroje, při kterém se aktivně podíleli manželé Purmovi. Při této příležitosti proběhl také úklid zázemí, oprava pergoly a spousta dalších věcí. V druhé polovině června se naši zástupci zůčastnili charitativní akce Nadace Preciosa "Natálka" a zároveň jsme přispěli i nákupem náramků.

   Proběhlo Dětské odpoledne a s tím několikatýdení přípravy, oslovování sponzorů, technické záleži-tosti a mnoho dalšího. Dětského odpoledne se zúčastnilo 51 dětí, které bylo zakončeno tradiční pěnou.

   Za další povedené akce musíme počítat dvě posezení s přáteli hasičů u požární nádrže. Uzené a grilované maso určitě potěšilo všechny a budeme se těšit i na další posezení.

   Srpnové pobíhání psů po vesnici bylo našimi členy řešeno jak s obyvateli tak s Obecním úřadem. Na žádost starosty obce jsme vytyčili body dle projektu na přípojku vody k pergole u požární nádrže.

   V říjnu se uskutečnila tradiční soutěž Poslední hrejk u kolegů v Líšném. Naše družstvo vybojovalo krásné třetí místo.

   Ke konci roku se uspořádalo členské posezení, které bylo odměnou za celoroční práci.

   Pokud je to možné, posíláme průběžně příspěvky na hasičské stránky.

   V neposlední řadě ještě gratulujeme L.Krejčové a P.Velové ke krásnému životnímu jubileu a novomanželům Hlaváčovým k sňatku.

                                                                                                                                                              Z.Pivrnec