Sbor Dobrovolných Hasičů

Mukařov u Malé Skály

 

v zimním období:       - odklízení sněhu u zbrojnice, kontejnerů a u autobusových zastávek

                                    - temperace hasičské zbrojnice

                                    - vyslání dvou členů JSDH na školení velitele a strojníka

                                    - Valná hromada

                                    - účast na VH okrsku

                                    - revize HP

jaro:                             - preventivní rozmístění hasících přístrojů po obci (zatím částečně)

                                    - přípojka vody do objektu požární nádrže

                                    - práce na zbrojnici ohledně popraskaných vnitřních i vnějších rohů

                                    - svoz železného šrotu a elektroodpadu

                                    - vyčištění vodních zdrojů a propustí pod komunikacemi

                                    - srovnání nařezaného dřeva u hasičské zbrojnice

léto:                             - posezení s přáteli hasičů u požární nádrže

                                    - Dětské odpoledne se zaměřením na hasičskou a dovedností činnosti       

                                    - zhotovení přístřešku na dřevo u hasičské zbrojnice

                                    - po dohodě s Červeným křížem beseda a ukázka první pomoci (jak pro členy SDH, tak pro občany Mukařova)

                                   

podzim:                       - dokončení prořezu stromů u požární nádrže

                                    - posezení s přáteli hasičů u požární nádrže

                                    - účast na soutěži Poslední hrejk (dle posledních informací: pořádání)

zima:                           - inventura

dle situace:                  - Mírova vatra

                                    - Šipkový turnaj, ve spolupráci s TvJ Sokol Mukařova                   

                                    - asistence u vodovodní přípojky k požární nádrži

celoročně:                   - práce a údržba na hasičské zbrojnici

                                    - údržba výstroje a výzbroje

                                    - kontrola a údržba vodních zdrojů a propustí

                                    - údržba zázemí u požární nádrže

                                    - aktualizování webových stránek a zveřejňování prevence pro občany

                                    - proškolování a zlepšování profesní úrovně nových i stávajících členů, seznámení s novým vybavením, či změnami v činnosti výjezdu

jednotka:                     - proškolení

                                    - dle žádosti, dozor při pálení Čarodějnic

                                    - účast na soutěžích

                                                                                                          dle podkladů  výboru SDH vypracovali:

                                                                                                                                             Z.Pivrnec a J.Vele