Sbor Dobrovolných Hasičů

Mukařov u Malé Skály

DĚTSKÉ HASIČSKÉ ODPOLEDNE – MUKAŘOV 29.6.2024

   Úžasné akci, která proběhla daný den, předcházelo vcelku hektické období. Krom dvou výjezdů naší jednotky, jsme měli před Dětským odpolednem vcelku „prekérku“. Po dlouhé době plánování konečně došlo k uskutečnění přívodu pitné vody. Zaskočeni jsme byli rychlostí, kdy musela být akce uskutečněna. Dva dny byly na vše.  Obecní úřad zařídil termín, bagr, vodohospodáře… A přiznejme si, nebylo v našich silách zorganizovat členy aby byl dostatečný počet lidí k práci. Akce se zúčastnilo doslova „pár lidí“, kteří si totálně sáhli na dno svých sil. Jednalo se o neskutečně náročnou a vysilující práci, kterou už nechceme opakovat. Absolutně profesionální přístup předvedl p.Müler z Frýdštejna, nejen jako bagrista. I jako „proutkař“ před bagrováním našel vedení v zemi, které nebylo nikde zaznamenáno. A ve finále tam opravdu bylo. Velký dík patří B.Sudíkovi, který byl „na telefonu“ a stále, při každém problému, k ruce a v pohotovosti. Děkujeme OÚ a starostovi M.Reslerovi za uskutečnění akce, J.Vinšovi za urychlení plánovaného dění, J.Velemu za řešení příprav, a hlavně: Z.Pivrncovi a J.Horenskému, kteří akci „odmakali od začátku do konce“. Moc díky všem, kteří se alespoň tou nejmenší měrou podíleli na této náročné akci. V neposlední řadě nemůžeme opomenout manžele Zaoralovi, přes jejichž pozemek je přípojka vedena. Tam, dále, po slehnutí zeminy, se budeme snažit terén dále upravit.1719938917513 m

  Úvod Dětského odpoledne letos proběhl bez žádných doprovodných akcí. Hlavní vliv na to mělo horké počasí. I z tohoto důvodu byly vynechány některé disciplíny i závěrečný útok družstev, který bývá oblíbený. Po uvážení podmínek se soutěžilo v 11-ti disciplínách, kterých se celkem zúčastnilo 42 dětí. Nejvíce soutěžících bylo v kategorii do 3 let, a to 14. Nejmladším účastníkem byla Valérie Šäfrová, narozená v březnu tohoto roku. Celkový vítěz tentokrát vyhlášen nebyl, jelikož 4 soutěžící skončili shodně se stejným bodovým ziskem a úmorné počasí neumožnilo další pokračování.

1719832795277 m

     Celkově se tedy soutěžilo: běh s proudnicí, manuální zručnost, znalosti a vědomosti, hod hadicí, motání hadic, shazování plechovek, rybolov, hod na cíl, střelba ze vzduchovky, vázání uzlů a celková prevence. Asi nejnáročnější disciplínou byla „prevence“, kterou si připravil „ náš“ starosta okrsku R.Hajný. Jednalo se především o znalosti na magnetické prevenční sadě, která simuluje možné nečekané situace (které mohou nastat). Tato disciplína zahrnovala i orientaci v krajině, terénu, poskytnutí první pomoci a další.

 
dd2024 059 mVelký dík našim kolegům z Malé Skály. Nejen že přivezli na ukázku zbrusu novou cisternu, ale úžasně se zapojili do dění a do osvěžení nejen dětí, ale i přítomných vytvořením vodní mlhy, a i spolupráci v závěrečné pěně. Byla to opět úžasná akce, která by nemohla proběhnout bez pomoci a zázemí. Děkujeme za podporu: Nadace Preciosa, Lukáš Pfeiffer,  Zikuda – vodohospodářské stavby,  Veseta Malá Skála, Ontex Turnov, DGS, Tenneco. Samozřejmě v neposlední řadě: OÚ Malá Skála a SDH Mukařov. Díky všem dalším, i nejmenovaným, za pomoc, účast a zabezpečení průběhu.

 

Drobnou kaňkou asi pro nás zůstane kritika některých návštěvníků ohledně dlouhé fronty a čekání u stánku na občerstvení. Ano, byla. Jen prosím, aby si návštěvníci uvědomili, že vše děláme dobrovolně, zdarma, a tuto akci pro děti. Vesměs veškerý zisk, pokud nastane, je investován dále, do zkulturnění prostor, na průběh dalších akcí, či zkvalitnění čistoty vody v nádrži… Všichni naši členové i všichni, kteří nám chodí pomáhat, dělají vše za: „DĚKUJI!“.

 

   Díky všem!!! 

                                                                                                                                                             TP

 

Více fotografií naleznete na stránkách mukarov.net