Telefon: 150

Email: admin(at)mukarov.net

Vytvořeno: 20. 8. 2022 10:46 | Zveřejněno: 20. 8. 2022 10:46
Napsal T.P.

   Jelikož se nám již delší dobu nedaří dávat na stránky příspěvky průběžně, seznámíme Vás s naší činností krátkou zprávou.

   Úvod roku je již pravidelně věnován Valným hromadám. Nejen naši, ale i okolních Sborů, dalších organizací a vyšších instancí.

Ohledně jednotky proběhl 1 výjezd, a to 29.1. do Sněhova ke spadlému stromu přes komunikaci, kde proběhla spolupráce naší jednotky s IZS Turnov. Dále proběhly 2 poplachy, včetně požáru trafostanice ve Sněhově, ovšem nesešel se potřebný počet členů a nebylo možné k zásahu vyjet. Požární dozor proběhl zatím 5x, z toho 3x na soukromých pozemcích. Vyšší účast členů byla potřeba při konání „Mírovy vatry“ a pálení Čarodějnic na Sokolském poli, což byla velice zdařilá akce ( účast 6 a 8 členů).

  phoca thumb m arodejnice  2022 04 Průběžně se, jako v jiných letech, pracuje na údržbě techniky, výstroje a výzbroje. Proběhla revize hasících přístrojů a v současnosti se řeší jejich rozmístění po obci. Ve zbrojnici byla provedena kontrola elektroinstalace, výměna zářivek a revize zabezpečovacího zařízení. V květnu byl ještě 1 člen vyslán na školení ohledně motorové pily.

  phoca thumb m rot 2022 05 I v letošním roce proběhl v rámci úklidu obce svoz železného šrotu a elektroodpadu. Na této akci se nás překvapivě sešlo 15. Zde opět velký dík Obecnímu úřadu na Malé Skále, kdy jsme měli k dispozici multikáru a svozové místo. Další dík patří Pavlíně Velové, která připravila brigádníkům výborný guláš.

   Mezi další větší akce patří čištění vodních zdrojů, zejména požární nádrže a tzv. „máchadla“. Krom posekání trávy a úpravách po loňském kácení byl potřeba udělat prořez náletů u záložního zdroje, při kterém se aktivně podíleli manželé Purmovi. Při této příležitosti proběhl také úklid zázemí, oprava pergoly a spousta dalších věcí. I na této akci se sešlo 15 brigádníků.

   Zmínit musíme záležitost z počátku června. Při návštěvě hlavního města, ve stanici metra Můstek, se duchapřítomně zachoval Jaroslav Vele, kdy obětavě a s nasazením vlastního zdraví a pomoci dalšího člověka zachránili a vytáhli z kolejiště neznámého občana, který tam spadl. Velice smutné je, že několik desítek lidí pouze přihlíželo a nepomohlo. O to, našemu členovi ještě větší obdiv!!!

 phoca thumb m posezen 06 2022 02  Za další povedenou akci musíme považovat „sousedské posezení“ v polovině června, kdy jsme se soustředili na dobrou náladu a „uzené maso“ J . Každopádně jsme se tímto již začali organizačně připravovat na Dětské odpoledne. Ovšem tyto přípravy vždy trvají několik týdnů… od oslovení sponzorů, technické záležitosti či obstarávání pěny, a mnoho dalšího.

   V druhé polovině června se naši zástupci zúčastnili charitativní akce Nadace Preciosa „Natálka“ a zároveň jsme přispěli i nákupem náramků. V neposlední řadě ještě gratulujeme Lucce Krejčové ke krásnému kulatému jubileu a novomanželům Hlaváčovým k sňatku.

   Závěrem je nutno ještě poznamenat, že od června opět platí zkoušky sirén, které byly dočasně zrušeny.

                                                                                                                                           Za SDH T.Pivrnec

 

fotky z akcí jsou ve Fotogalerii

Vytvořeno: 9. 7. 2022 17:12 | Zveřejněno: 9. 7. 2022 17:12
Napsal admin

V sobotu 2.7.2022 se u požární nádrže konalo Dětské hasičské odpoledne se zaměřením na preventivní a záchranářskou činnost.

Úvodu se ujal náš dlouholetý člen a nyní starosta okrsku Frýdštejn R.Hajný který přivítal pana starostu OÚ Malá Skála M.Rezlera, zástupce okolních sborů a všechny přítomné.
Děti soutěžili v jedenácti disciplínách, jak sportovních tak i vědomostních a dovednostních. Běh na čas kolem požární nádrže, rozhození požárních hadic na cíl a jejich následné smotání, střelba ze vzduchovky, vrh vodou v kyblíku na cíl si děti užili v rámci sportovní činnosti, vědomostní znalosti požární výzbroje zamotaly hlavu i rodičům a v dovednosti s vázáním uzlů a zatloukáním malých či větších hřebíků neměli větších problémů.
Po mnoha letech této akce nás potěšilo a překvapilo, že nižší kategorie dětí chtějí soutěžit s těmi staršími a možná se jim i vyrovnat.
Po soutěžích jednotlivců následovala soutěž ve zkráceném požárním útoku. Ukázkou místních hasičů bylo odstartováno. Soutěž družstev nebyla rozdělena dle kategorií, jelikož si děti vytvořili tými mezi sebou. Za podpory dětí si útok vyzkoušeli i dvě družstva rodičů.
Každoročním ukončením Dětského odpoledne je ukázka pěny která je vždy očekávána. Závěrem byly odměněny nejen ti nejlepší, ale i ti, kterým se moc nedařilo.

Velké poděkování patří našim hlavním, dlouholetým a věrným sponzorům:

Nadace Preciosa, Vodohospodářské stavby Zikuda, OÚ Malá Skála, tuto akci též sponzorovali, SDH Mukařov, Ontex Turnov, Tenneco Hodkovice n.M., Machálek T.

Hasičského Dětského odpoledne se zůčastnilo 51 soutěžicích dětí za velké podpory rodičů. Je jenom našim přáním, aby to děti alespon trochu zaujalo a šli v našich dobrovolných stopách.

Z.Pivrnec - Jednatel SDH Mukařov

 

 

Fotografie jsou uvedeny ZDE


Výsledky:                             
kategorie do 3 let:

1. JAREŠ Davídek   (52 bodů)          
2. GREGOR Davídek, VRBATA Dominik, PORŠ Kryštůfek, MATOUŠEK O.Tadeáš, MATOUŠEK O.Liliana, PRCHALOVÁ Rozárka,
   VRBATA Matyáš, HLAVÁČOVÁ Deniska, FLIEGER Martin, KOTRBOVÁ Terezka, KOVÁŘOVÁ Sára   (shodně 50 bodů)Dívky 4-6 let: :


1. CHURAVÁ Terezka (52b)      
2. KVAPILOVÁ Janička (50b)      
3. ŠÄFROVÁ Emilka (49b)
4. JAREŠOVÁ Kristýnka, LANKOVÁ Maruška, KOVÁŘOVÁ Valentina (46b)

Chlapci 4-6 let:

1. HUDSKÝ Toník (51b)        
2. KOZDERKA Tadeáš (50b)        
3. PORŠ Edík (50)
4. RANDÁK Miki, KUBÁT Adam, ŠAŠEK Adam (48b)


Dívky 7-10 let:


1. VOJČINIAKOVÁ Lucinka (52b)      
2. MATERKOVÁ Mája (49b)      
3. KOUŠKOVÁ Karolína (48b)
4. VINŠOVÁ Eliška, MUSILOVÁ Hana, BUREŠOVÁ Pavla, DROBNÍKOVÁ Jitka, VOLÁKOVÁ Aneta (47b)

Chlapci 7-10 let:

1. VOJČINIAK Kuba (52b)      
2. CHURAVÝ Adámek (52b)      
3. DROBNÍK Michal (52b)
4. BULVA Tomáš, BUREŠ Matyáš, BUREŠ Tonda, FLIEGER Robin (50b)


Dívky 11-15 let:

1. SIVÁKOVÁ Magdalena (53b)      
2. VOLÁKOVÁ Tereza (52b)      
3. NĚMCOVÁ Natálka (50b)
4. NĚMCOVÁ Markéta, KOVÁŘOVÁ Rozálie (50b)


Chlapci 11-15 let:


1. BULVA Honza (52b)      
2. VRBATA David (49b)    
3. KOUŠEK Jaroslav (46b)


jako v minulých letech rozhodoval při stejném počtu bodů čas v běhu

Nejúspěšnější soutěžící: SIVÁKOVÁ Magdalena – 53 bodů

Nejmladší účastník:   VRBATA Matyáš – 3 měsíce


SOUTĚŽ DRUŽSTEV :

(nebyla rozdělena dle kategorií, jelikož si soutěžící vytvořili družstva mezi sebou)

1. KOUŠKOVÁ Karolína, MUSILOVÁ Hanka, VINŠOVÁ Eliška                                               21: 51    
2. BULVA Honza, BULVA Tomáš, DROBNÍK Michal                                                               24: 84    
3. FLIEGER Martin, FLIEGER Robin, RANDÁK Miky                                                                25: 09
4. HUDSKÝ Tonda, CHURAVÝ Adam, CHURAVÁ Terezka, VOJČINIAK Kuba                      26: 38
5. NĚMCOVÁ Markéta, VOJČINIAKOVÁ Lucka, VOLÁKOVÁ Aneta, VOLÁKOVÁ Terka     26: 69
6. BULVA Honza, BULVA Tomáš, LANKOVÁ Maruška                                                         27: 92
7. BORŠ Eda, ŠAŠEK Adam, ŠÄFROVÁ Emilka                                                                       33: 40
8. JURKA Bohouš, SOJKOVÁ Petra, SOJKOVÁ Žaneta                                                           42: 02  Pro zpestření se soutěže zúčastnily i 2 družstva dospělých:

1. FLIEGER Michal, FLIEGEROVÁ Renata, RANDÁKOVÁ Hanka                    24: 13
2. CHURAVÁ Zuzka, VOJČINIAK Honza, VOJČINIAKOVÁ Markéta                27: 31


Celková účast: 51 soutěžících dětí (48 v jednotlivcích + 3 další v družstvech)Veškeré výsledky a texty dodal T.P.

Vytvořeno: 19. 6. 2022 20:13 | Zveřejněno: 19. 6. 2022 20:13
Napsal admin

SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ  Mukařov pořádá  “dětské odpoledne" se zaměřením na hasičskou činnost

 

pozvánka dětské odpoledne 2022

Vytvořeno: 9. 6. 2022 17:22 | Zveřejněno: 9. 6. 2022 17:22
Napsal T.P.
   Vážení kolegové, přátelé, kamarádi a naši příznivci...
   Jelikož spoustu let nám poskytuje velkou podporu Nadace Preciosa, máme v tuto chvíli možnost jejich podporu drobně vrátit. Jedná se o charitativní akci na podporu těžce nemocné dvouleté Natálky z Liberce. Nadace Preciosa chce společně s námi a i ostatními, přispět na veškeré léčení a další věci, pro snadnější život usměvavé holčičky.
   Budeme vděčni za to, že se někdo z našich řad zúčastní, ač ohledně startovného, či zakoupení charitativního náramku při konání akce, nebo příspěvku na sbírkový účet Nadace Preciosa:   115-1546940277/0100. U finančního příspěvku je třeba uvést: "Natálka".
   Ohledně našeho Sboru informace poskytne: Tomáš Pivrnec ( 607 767 161), Zdeněk Pivrnec ( 606 810 621).
   Podrobné informace Vám poskytne: Bc. Lenka Šimková   -   488 115 393.

                                                Děkujeme    za SDH        T.P.

 

Přílohy:      Leták "Běh Natálka"              Leták "Pomozte Nátálce z Liberce"

Přihlášení

Online

Reklama