Telefon: 150

Email: admin(at)mukarov.net

Vytvořeno: 3. 1. 2022 17:46 | Zveřejněno: 3. 1. 2022 17:46
Napsal T.P.

Plán činnosti SDH Mukařov na rok 2022

 

v zimním období:                   - odklízení sněhu u zbrojnice, kontejnerů a u autobusových zastávek

                                               - temperace hasičské zbrojnice

                                               - Valná hromada

                                               - účast na VH okrsku

jaro:                                        - práce na zbrojnici ohledně popraskaných vnitřních i vnějších rohů zdí, inovace osvětlení

                                                  v klubovně a půdách

                                               - preventivní rozmístění hasících přístrojů po obci

                                               - svoz železného šrotu a elektroodpadu

                                               - vyčištění vodních zdrojů a propustí pod komunikacemi

                                               - účast na oslavách 50-ti letého trvání hry Plamen

léto:                                       - úpravy terénu u požární nádrže

                                               - posezení s přáteli hasičů

                                               - Dětské odpoledne se zaměřením na hasičskou a dovednostní činnost

                                               - převoz a zhotovení přístřešku na dřevo u hasičské zbrojnice

podzim:                                  - dle možnosti akce pro děti

                                               - dokončení prořezu u požární nádrže

                                               - hasičský duel v čemkoli u požární nádrže

                                               - účast na soutěži Poslední hrejk

zima:                                      - inventura

dle situace:                            - Mírova vatra

celoročně:                               - údržba zázemí u požární nádrže

                                               - údržba výstroje a výzbroje

                                               - kontrola a údržba vodních zdrojů a propustí

                                               - práce a údržba na hasičské zbrojnici

                                               - aktualizování webových stránek a zveřejňování prevence pro občany

JEDNOTKA                              - dle žádostí dozor při pálení Čarodějnic

                                               - účast na soutěžích

                                               - školení členů na motorovou pilu

celoročně:                              -proškolování a zlepšování profesní úrovně členů, seznámení s novým

                                                   vybavením, či změnami v činnosti výjezdu

                                                                                              dle podkladů výboru SDH vypracoval Z.Pivrnec

Vytvořeno: 22. 12. 2021 5:50 | Zveřejněno: 22. 12. 2021 5:50
Napsal T.P.

PF2022 m

Vytvořeno: 1. 12. 2021 18:52 | Zveřejněno: 1. 12. 2021 18:52
Napsal R.H.

JAK PŘEDEJÍT MOŽNÉ POKUTĚ ZA NEOPRÁVNĚNÉ PŘÍVOLÁNÍ SLOŽEK HZS ČESKÉ REPUBLIKY

Jak je již v dnešní době běžné, zpětně posuzovat oprávněnost využití služeb, které jsou hrazeny ze státních fondů a případnou náhradu jejich využití, tak se toto děje v některých případech využití složek HZS České republiky.

Zde je několik příkladů, jak této eventualitě předejít:

PÁLENÍ KLESTÍ, LISTÍ, SUCHÉ TRÁVY A STARÉHO NÁBYTKU atd.:

Je zákonem stanoveno, že jakékoli pálení, které je větší, než běžný ohníček na opékání buřtů se má předem elektronicky nahlásit na oficiálních stránkách HZS daného kraje, kde je pro tento účel vytvořený formulář. Nejde již jen říct o tom některému členovy z místní jednotky SDH, jak se to dělávalo.

Důvod je velmi jednoduchý. Hromada listí 1m x 1m vyprodukuje dostatečné množství kouře, aby to z větší vzdálenosti vypadalo, jako hořící dům. Z největší pravděpodobností se najde občan, který to považuje za požár a nahlásí to. Pokud je řádně nahlášeno pálení, tak se ověřuje před vysláním složek HZS, jestli to není předem nahlášené pálení.

ZABOUCHNUTÉ DVEŘE DO BYTU:

Často se stává, kdy při obyčejném zabouchnutí dveří, kde není nikdo v ohrožení, si lidé zavolají Hasiče na otevření dveří .Místo zavolání Nonstop klíčové služby, která je v dnešní době dostupná v každém okrese.

Problém nastává až po zásahu Hasičů, pokud je daný výjezd vyhodnocen, jako planý poplach. Nejen že majitele stojí nějaké peníze oprava (výměna) zámku a dveří, ale může mu být naúčtován výjezd jednotky HZS, jako neoprávněný.

VČELÍ ROJ NA ZAHRADĚ, BALKONU A PODOBNÝCH MÍSTECH:

V těchto případech se až tak nejedná o oprávněnost povolání Hasičů, ale spíše jde o včely samotné.

V převážné většině zásahů u včelího roje, se používá motorový vysavač, který celý roj nasaje, rozseká a tím celý roj zahubí.

Zde bych apeloval na rozvážení dané situace a pokud by nehrozilo bezprostřední ohrožení, tak bych volil povolat Včelaře, kteří umějí roj odchytit, bez jeho likvidace.

Přihlášení

Online

Reklama