Telefon: 150

Email: admin(at)mukarov.net

Vytvořeno: 8. 5. 2021 7:31 | Zveřejněno: 8. 5. 2021 7:31
Napsal T.P.
 
POUŽITÍ PŘENOSNÝCH HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ
 
Běžné hasící přístroje slouží pro hašení malých požárů při jejich včasném zjištění. Pokud se požár rozšiřuje, myslete na vlastní bezbečí, zasažený prostor opusťte, vyhlaste požární poplach - kterým varujete ostatní a zavolejte linku 150 nebo 112. V tu chvíli si každopádně připravte svoje iniciály a místo události, kde se dění nachází. Doba činnosti přenosného hasícího přístroje je podle jeho náplně, i jen několik desítek vteřin. Povinnost nechat přístroje kontrolovat je v intervalu 1 rok.
 
POKUD MUSÍTE PŘÍSTROJ POUŽÍT
 
- na hasícím přístroji odstraňte pojistku
- držte hasící přístroj ve svislé poloze, dnem dolů
- namiřte hadici, trysku a vývod v bezpečné vzdálenosti od vás na oheň
- spusťte hašení otevřením ventilu
- haste po směru větru a od kraje požáru
- pokud hoří stěna, haste zdola nahoru
- kapající a stékající látky haste z hora dolů
 
VODNÍ HASÍCÍ PŘÍSTROJ:
 
je vhodný zejména na požáry pevných látek. Nikdy se nesmí použít na požáry elektrických zařízení.
 
PĚNOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ:
 
vhodný zejména na požáry hořlavých kapalin. Nikdy se nesmí použít na požáry elektrických zařízení.
 
SNĚHOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ - CO2:
 
vhodný zejména na požáry hořlavých plynů a par. Hubici sněhového hasícího přístroje je nutné držet za izolovanou rukověť, jelikož hrozí omrznutí.          Je vhodný mimo jiné na požáry elektrických zařízení.
 
PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ:
 
univerzální druh hasícího přístroje, který je vhodný i k hašení elektrických zařízení. Nutno brát v potaz následné škody způsobené jemným práškem. Ten          je velmi jemný a jeho odstraňování např. z elektrotechniky je prakticky nemožné. Tento hasící přístroj je již povinnou výbavou nových rodinných domů.
 
HALOTRONOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ:
 
většinou obsahuje nedýchatelnou náplň. Funguje na stejném principu jako práškové přístroje, ovšem bez negativního vlivu na elektronické součástky.
 
 

Pevně doufáme, že nebude nutné, aby jste hasící přístroje museli použít. V případě nejasností kontaktujte velitele jednotky, či někoho z členů výjezdu.

Vytvořeno: 21. 4. 2021 17:34 | Zveřejněno: 21. 4. 2021 17:34
Napsal T.P.
   Po delší době zdravím jménem výboru naše příznivce. Jak se nám celý rok nepříznivá situace ohledně Covidu vyhýbala, tak jsme se zkrátka "viru" nevyhnuli, a zasáhl většinu vedení SDH. Jak jsme vloni dokázali být nad věcí a fungovat i pomáhat, tentokrát jsme se přesvědčili o tom, že v nákaze opravdu fungovat nelze.
   Nejzávažnější změnou v uplynulém období bylo odstoupení Richarda Hajného z funkce velitele jednotky ze zdravotních důvodů a vytíženosti ohledně starostování okrsku. Tuto funkci podstoupil dosavadní zástupce velitele Václav Bulva, který byl úředně pověřen i starostou OÚ. R.Hajnému děkujeme za práci kterou odvedl v naší jednotce i sboru a za aktivity, které nás zviditelnily. Zároveň děkujeme všem členům, kteří nás zastoupili při řešení hasičských záležitostí.
 
   Ohledně plánovaných akcí:
 
- SVOZ ŠROTU:
 
proběhne, bude upřesněn. Jako v předchozích letech dostanou obyvatelé letáček do schránky. Z již známých důvodů nebude akce plakátována. Opět budeme svážet i elektrospotřebiče.
 
- ČIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ NÁDRŽE:
 
proběhne, a budeme rádi za "každou ruku, která bude ku pomoci". Termín je směřován na červen, aby bylo možné se v době prázdnin osvěžit v čisté vodě. K tomu směřuje i předběžné oslovení ohledně pomoci při sekání trávy či úklidu prostranství. Zároveň s tím proběhne i čištění záložních zdrojů a propustí pod komunikacemi.
 
- PRÁCE NA SKLADU A ZÁZEMÍ POŽÁRNÍ NÁDRŽE:
 
budou pokračovat, s podporou Obecního úřadu. Jedná se o věc, která je naší prioritou. V tuto chvíli zatím stále chybí "fyzička", ale jak se z toho "vylížeme" :-) , budeme pokračovat.
 
- DĚTSKÉ ODPOLEDNE:
 
v letošním roce opět neproběhne v klasickém stylu. Jedná se o akci, která musí být dlouhodobě připravovaná, a bez sponzorů je takřka "neuskutečnitelná". Každopádně je v řešení náhradní akce pro děti, kdy by bylo možné nějaké zápolení dětí uskutečnit. Informace budou zveřejněny včas.
Kontakt na nového velitele jednotky:
 
Václav Bulva, tel.: 722 124 322, email  naleznete v  Kontaktech

Vytvořeno: 7. 2. 2021 19:08 | Zveřejněno: 7. 2. 2021 19:08
Napsal T. Pivrnec

Jelikož jsme si v loňském roce nemohli připomenout výročí 125.založení Sboru, budeme, pokud to situace dovolí, směřovat akce tímto směrem. Jelikož je budoucnost ohledně COVIDu stále nejasná, neuvádíme ani termíny. Jakmile to bude možné, po dohodě s dalšími složkami v Mukařově, budou datumy upřesněny.

 

zima                            - odklízení sněhu u zbrojnice, kontejnerů a u autobusových zastávek

                                   - temperace hasičské zbrojnice

                                   - Valná hromada

                                   - účast na VH okrsku

jaro                             - úpravy ve zbrojnici ohledně uskladnění výzbroje a výstroje, inovace osvětlení v klubovně

                                   - svoz železného šrotu a elektroodpadu

                                   - vyčištění vodních zdrojů a propustí pod komunikacemi

léto                             - Dětské odpoledne se zaměřením na hasičskou činnost

                                   - oficiální zprovoznění nového skladu u požární nádrže

podzim                       - zhotovení přístřešku na dřevo u zbrojnice, příprava dřeva

                                   - účast na soutěži „Poslední hrejk“

                                   - dle možnosti akci pro děti (je v jednání)

zima                            - inventura

dle situace                  - Mírova vatra

celoročně                    - pokračování na pracech a zázemí u požární nádrže, úprava terénu

                                   - kontrola a údržba vodních zdrojů a propustí

                                   - údržba výstroje a výzbroje

                                   - práce a údržba na hasičské zbrojnici

JEDNOTKA

30.4.                            - dozor při pálení „Čarodějnic“

29.5.                            - I.kolo okrskové soutěže

29.8.                            - účast na soutěži Kučerův palouk

dle termínu                - proškolení na motorovou pilu

prosinec                      - závěrečný test členů jednotky

celoročně                    - proškolování a zlepšování profesní úrovně členů, seznámení s novým vybavením, či

                                     změnami v činnosti výjezdu

SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM SPORTU (rozhodčí – R.Hajný)

5.-7.3.                          školení rozhodčích

27.-28.3.                      Jablonecká hala mladých hasičů

17.-18.4.                       Jablonecká hala

 

 

 

dle podkladů R.Hajného a dohody výboru vypracoval T.Pivrnec

Vytvořeno: 22. 1. 2021 15:30 | Zveřejněno: 22. 1. 2021 15:30
Napsal Z.Pivrnec - jednatel

Začátkem roku nám na Valné hromadě bylo starostou obce předáno novější zásahové vozidlo, které se muselo ještě vybavit a doladit. Celý leden byl proto věnován práci na vozidle

Nečekaný noční příval sněhu nás vyslal na údržbu u autobusových zastávek a u kontejnerů na točně a následné oteplení zase na čištětí průtoků pod komunikacemi.

Proběhla evidence výzbroje a výstroje a následně byla svolána brigáda na přeorganizování garáže a klubovny z důvodu uvolnění místa většímu vozidlu.

Dlouholetý problém s proschlou lípou byl vyřešen povolením, pokácení firmou a rozřezáním našimi členy. O palivové dřevo jsme se podělili s místní TcJ Sokol ,následný úklid a odvoz větví se již prováděl v klidu následující dny.

Každoroční svoz šrotu proběhl v celku bez komplikací, ale poprvé jsme využili nabídky firmy Elektrowin na sběr elektroodpadu a to bylo vcelku náročnější. Odvoz probíhal až do noci.

Čištění požární nádrže proběhlo sice v menším počtu členů ale též bez problémů.

Hasičské Dětské odpoledne jsme letos uskutečnit nemohli, tak byl veškerý volný čas věnován výstavbě zázemí u požární nádrže hlavně k tomuto určení.

Po celý rok byly kontrolovány a čištěny všechny průtoky i přepady po celé vsi.

Se Starostou obce byly rozvezeny hygienické prostředky po domech a od našich členů přislíbena pomoc která se týkala nákupů potravin.

Na těchto údržbách a brigádách se průběžně odpracovalo 310 hodin, jinak se vše odehrávalo u požární nádrže na stavbě.

Poděkování OÚ a starostovi za aktivitu ohledně zásahového vozidla a zároven za vstřícnost při zajištění svozu šrotu a zajištění prostoru pro elekroodpad.

Z.Pivrnec - jednatel

 

Přihlášení

Online

Reklama