mobil: 604 580 129

Email: velitel@hasici-mukarov.net

Vytvořeno: 21. 4. 2021 17:34 | Zveřejněno: 21. 4. 2021 17:34
Napsal T.P.
   Po delší době zdravím jménem výboru naše příznivce. Jak se nám celý rok nepříznivá situace ohledně Covidu vyhýbala, tak jsme se zkrátka "viru" nevyhnuli, a zasáhl většinu vedení SDH. Jak jsme vloni dokázali být nad věcí a fungovat i pomáhat, tentokrát jsme se přesvědčili o tom, že v nákaze opravdu fungovat nelze.
   Nejzávažnější změnou v uplynulém období bylo odstoupení Richarda Hajného z funkce velitele jednotky ze zdravotních důvodů a vytíženosti ohledně starostování okrsku. Tuto funkci podstoupil dosavadní zástupce velitele Václav Bulva, který byl úředně pověřen i starostou OÚ. R.Hajnému děkujeme za práci kterou odvedl v naší jednotce i sboru a za aktivity, které nás zviditelnily. Zároveň děkujeme všem členům, kteří nás zastoupili při řešení hasičských záležitostí.
 
   Ohledně plánovaných akcí:
 
- SVOZ ŠROTU:
 
proběhne, bude upřesněn. Jako v předchozích letech dostanou obyvatelé letáček do schránky. Z již známých důvodů nebude akce plakátována. Opět budeme svážet i elektrospotřebiče.
 
- ČIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ NÁDRŽE:
 
proběhne, a budeme rádi za "každou ruku, která bude ku pomoci". Termín je směřován na červen, aby bylo možné se v době prázdnin osvěžit v čisté vodě. K tomu směřuje i předběžné oslovení ohledně pomoci při sekání trávy či úklidu prostranství. Zároveň s tím proběhne i čištění záložních zdrojů a propustí pod komunikacemi.
 
- PRÁCE NA SKLADU A ZÁZEMÍ POŽÁRNÍ NÁDRŽE:
 
budou pokračovat, s podporou Obecního úřadu. Jedná se o věc, která je naší prioritou. V tuto chvíli zatím stále chybí "fyzička", ale jak se z toho "vylížeme" :-) , budeme pokračovat.
 
- DĚTSKÉ ODPOLEDNE:
 
v letošním roce opět neproběhne v klasickém stylu. Jedná se o akci, která musí být dlouhodobě připravovaná, a bez sponzorů je takřka "neuskutečnitelná". Každopádně je v řešení náhradní akce pro děti, kdy by bylo možné nějaké zápolení dětí uskutečnit. Informace budou zveřejněny včas.
Kontakt na nového velitele jednotky:
 
Václav Bulva, tel.: 722 124 322, email  naleznete v  Kontaktech

Vytvořeno: 7. 2. 2021 19:08 | Zveřejněno: 7. 2. 2021 19:08
Napsal T. Pivrnec

Jelikož jsme si v loňském roce nemohli připomenout výročí 125.založení Sboru, budeme, pokud to situace dovolí, směřovat akce tímto směrem. Jelikož je budoucnost ohledně COVIDu stále nejasná, neuvádíme ani termíny. Jakmile to bude možné, po dohodě s dalšími složkami v Mukařově, budou datumy upřesněny.

 

zima                            - odklízení sněhu u zbrojnice, kontejnerů a u autobusových zastávek

                                   - temperace hasičské zbrojnice

                                   - Valná hromada

                                   - účast na VH okrsku

jaro                             - úpravy ve zbrojnici ohledně uskladnění výzbroje a výstroje, inovace osvětlení v klubovně

                                   - svoz železného šrotu a elektroodpadu

                                   - vyčištění vodních zdrojů a propustí pod komunikacemi

léto                             - Dětské odpoledne se zaměřením na hasičskou činnost

                                   - oficiální zprovoznění nového skladu u požární nádrže

podzim                       - zhotovení přístřešku na dřevo u zbrojnice, příprava dřeva

                                   - účast na soutěži „Poslední hrejk“

                                   - dle možnosti akci pro děti (je v jednání)

zima                            - inventura

dle situace                  - Mírova vatra

celoročně                    - pokračování na pracech a zázemí u požární nádrže, úprava terénu

                                   - kontrola a údržba vodních zdrojů a propustí

                                   - údržba výstroje a výzbroje

                                   - práce a údržba na hasičské zbrojnici

JEDNOTKA

30.4.                            - dozor při pálení „Čarodějnic“

29.5.                            - I.kolo okrskové soutěže

29.8.                            - účast na soutěži Kučerův palouk

dle termínu                - proškolení na motorovou pilu

prosinec                      - závěrečný test členů jednotky

celoročně                    - proškolování a zlepšování profesní úrovně členů, seznámení s novým vybavením, či

                                     změnami v činnosti výjezdu

SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM SPORTU (rozhodčí – R.Hajný)

5.-7.3.                          školení rozhodčích

27.-28.3.                      Jablonecká hala mladých hasičů

17.-18.4.                       Jablonecká hala

 

 

 

dle podkladů R.Hajného a dohody výboru vypracoval T.Pivrnec

Vytvořeno: 22. 1. 2021 15:30 | Zveřejněno: 22. 1. 2021 15:30
Napsal Z.Pivrnec - jednatel

Začátkem roku nám na Valné hromadě bylo starostou obce předáno novější zásahové vozidlo, které se muselo ještě vybavit a doladit. Celý leden byl proto věnován práci na vozidle

Nečekaný noční příval sněhu nás vyslal na údržbu u autobusových zastávek a u kontejnerů na točně a následné oteplení zase na čištětí průtoků pod komunikacemi.

Proběhla evidence výzbroje a výstroje a následně byla svolána brigáda na přeorganizování garáže a klubovny z důvodu uvolnění místa většímu vozidlu.

Dlouholetý problém s proschlou lípou byl vyřešen povolením, pokácení firmou a rozřezáním našimi členy. O palivové dřevo jsme se podělili s místní TcJ Sokol ,následný úklid a odvoz větví se již prováděl v klidu následující dny.

Každoroční svoz šrotu proběhl v celku bez komplikací, ale poprvé jsme využili nabídky firmy Elektrowin na sběr elektroodpadu a to bylo vcelku náročnější. Odvoz probíhal až do noci.

Čištění požární nádrže proběhlo sice v menším počtu členů ale též bez problémů.

Hasičské Dětské odpoledne jsme letos uskutečnit nemohli, tak byl veškerý volný čas věnován výstavbě zázemí u požární nádrže hlavně k tomuto určení.

Po celý rok byly kontrolovány a čištěny všechny průtoky i přepady po celé vsi.

Se Starostou obce byly rozvezeny hygienické prostředky po domech a od našich členů přislíbena pomoc která se týkala nákupů potravin.

Na těchto údržbách a brigádách se průběžně odpracovalo 310 hodin, jinak se vše odehrávalo u požární nádrže na stavbě.

Poděkování OÚ a starostovi za aktivitu ohledně zásahového vozidla a zároven za vstřícnost při zajištění svozu šrotu a zajištění prostoru pro elekroodpad.

Z.Pivrnec - jednatel

 

Vytvořeno: 22. 1. 2021 15:06 | Zveřejněno: 22. 1. 2021 15:06
Napsal Z.Pivrnec - jednatel

       Na začátku roku 2020 jsme obdrželi příslib od starosty Obecního úřadu na finanční podporu k rekonstrukci bývalých toalet u požární nádrže. Již od začátku jsme věděli, že kvůli dezolátnímu stavu, které nejenže vypadalo otřesně ale bylo i zdraví ohrožující nebude možné nic zachránit či využít, nám potvrdil i přizvaný odborník. Celé torzo stavby se tudíž muselo strhnout až po základní desku, kterou jsme chtěli vystužením zachovat.

2020 02 24 15 48 55 HDR

Na základovou desku se měla svařit ocelová konstrukce, boční strany a střecha smontována trapezovým plechem. Po konzultaci mezi členy byl tento plán zamítnut a vypracována varianta zděné stavby. Vše bylo projednáno s odborníkem, se starostou OÚ a schváleno.

Koncem ledna jsme se sešli na místě stavby a zhotovili předběžný plán postupu.

V únoru se za velkého počtu členů začal bourat stávající objekt. Tou dobou už jsme ale začali tušit potíže s nadcházejicí pandemií a zákazem většího počtu lidí na akcích. Další problém nastal, že pouze ohlašovací právo na stavební úřad nestačí, začal se schánět tedy člověk, který nám plány vypracuje. Po dlouhé době se našel projektant který vše vypracoval.

Po dlouhém čekání a přepisováním plánů jsme dostali od stavebního úřadu povolení.

V té době již bylo jisté, že se kvůli pandemii nemůže uskutečnit každoroční dětské odpoledne, tak byl veškerý volný čas věnován výstavbě a zvelebení u nádrže pro další roky.

Starosta obce nám nechal rychle dovézt potřebný materiál který jsme měli již spočítaný a sepsaný. Bohužel povolená práce pouze v šesti členech a v rouškách začla celou stavbu značně omezovat.

 

V první řadě bylo nutné zpevnit základovou desku. Pomoc malého bagru jsme uvítali při vyhrabání zeminy kolem desky kvůli základům. Následovalo vybetonování základů a položení ztraceného bednění, poté byla celá deska zesílena roxory a větší vrstvou betonu.

IMG 20200412 100717

Po vyzrání betonu začla výstavba tvárnicemi porfix. Za dva víkendy bylo v počtu tří až čtyř členů vystavěno. Drobné úpravy a bednění na věnec se dělal průběžně, jak kdo měl čas a stále nás omezoval zákaz covidu. Vylití věnce nám zabralo celé odpoledne a zase se muselo čekat na vytvrdnutí. V říjnu jsme položili podzednice, trámy, bednění, oplechování a krytinu. Štuk a nátěr venkovních zdí bylo to poslední, co jsme mohli ještě stihnout. Poslední prací před zimou bylo srovnání terénu kolem stavby.

 

 Za tento rok bylo na této akci odpracováno 841 hodin, z toho 125 hodin nečlenové sboru.

V této ne zrovna lehké době jsme rádi, že se povedlo to co je. Nemohli jsme svolávat brigády ve větším množství lidí, než bylo povoleno. Věříme, že kdyby nenastala tahle situace, mohlo být dokončeno vše. Pokud se uvolní ještě nějaké finance budeme rádi pokračovat.

2020 09 11 09 30 10 HDR

 

Nemůžeme poděkovat všem kteří nám moc pomohli, ale velký dík starostovi M.Rezlerovi a M.Štichovi, bez kterých by se ani nezačlo budovat, M.Jandovi za plány, M.Charvátovi za dodání elektra, všem co donesli vlastní nářadí a techniku a všem co přišli pomoct.  

 

 

2020 11 14 15 52 29 HDR

 

 

 

 

Z.Pivrnec - jednatel

Přihlášení

Online

Reklama