Telefon: 150

Email: admin(at)mukarov.net

Vytvořeno: 19. 3. 2023 15:03 | Zveřejněno: 19. 3. 2023 15:03
Napsal Vele.J.

V lednu proběhla VVH, kde jsme mimo obvyklého bilancování uplynulého roku, také přivítali dva nové členy. V témže měsíci byli dva členové jednotky vysláni na školení velitele a strojníka do Jablonci nad Nisou.

V únoru naše jednotka poprvé letos vyjela k zásahu. Při tání sněhu a dešti došlo k ucpání propustku pod komunikací v Mukařově Končinách.

Na začátku března proběhlo v naší klubovně základní a pravidelné školení členů jednotky. Během března jednotka vyjela 3x. Jednou k požáru budovy na Malé Skále. Pak jsme likvidovali spadlý strom na komunikaci pod Mukařovem směr Želeč a naposledy to byl noční požár v Mukařově v části zvané „Na kalhotech“.

Doufám, že takovýchto událostí bude co nejméně, ale pokud k nějaké dojde, tak aby vše dopadlo dobře, tak jak tomu bylo u všech výše zmíněných.

Vele J.

Vytvořeno: 12. 2. 2023 20:53 | Zveřejněno: 12. 2. 2023 20:53
Napsal Z.Pivrnec a J.Vele

 

v zimním období:       - odklízení sněhu u zbrojnice, kontejnerů a u autobusových zastávek

                                    - temperace hasičské zbrojnice

                                    - vyslání dvou členů JSDH na školení velitele a strojníka

                                    - Valná hromada

                                    - účast na VH okrsku

                                    - revize HP

jaro:                             - preventivní rozmístění hasících přístrojů po obci (zatím částečně)

                                    - přípojka vody do objektu požární nádrže

                                    - práce na zbrojnici ohledně popraskaných vnitřních i vnějších rohů

                                    - svoz železného šrotu a elektroodpadu

                                    - vyčištění vodních zdrojů a propustí pod komunikacemi

                                    - srovnání nařezaného dřeva u hasičské zbrojnice

léto:                             - posezení s přáteli hasičů u požární nádrže

                                    - Dětské odpoledne se zaměřením na hasičskou a dovedností činnosti       

                                    - zhotovení přístřešku na dřevo u hasičské zbrojnice

                                    - po dohodě s Červeným křížem beseda a ukázka první pomoci (jak pro členy SDH, tak pro občany Mukařova)

                                   

podzim:                       - dokončení prořezu stromů u požární nádrže

                                    - posezení s přáteli hasičů u požární nádrže

                                    - účast na soutěži Poslední hrejk (dle posledních informací: pořádání)

zima:                           - inventura

dle situace:                  - Mírova vatra

                                    - Šipkový turnaj, ve spolupráci s TvJ Sokol Mukařova                   

                                    - asistence u vodovodní přípojky k požární nádrži

celoročně:                   - práce a údržba na hasičské zbrojnici

                                    - údržba výstroje a výzbroje

                                    - kontrola a údržba vodních zdrojů a propustí

                                    - údržba zázemí u požární nádrže

                                    - aktualizování webových stránek a zveřejňování prevence pro občany

                                    - proškolování a zlepšování profesní úrovně nových i stávajících členů, seznámení s novým vybavením, či změnami v činnosti výjezdu

jednotka:                     - proškolení

                                    - dle žádosti, dozor při pálení Čarodějnic

                                    - účast na soutěžích

                                                                                                          dle podkladů  výboru SDH vypracovali:

                                                                                                                                             Z.Pivrnec a J.Vele

Vytvořeno: 12. 2. 2023 19:49 | Zveřejněno: 12. 2. 2023 19:49
Napsal L.Krejčová

SDH Mukařov – zpráva z akce „POSLEDNÍ HREJK“ ze dne 29.10.2022

V sobotu 29.10.2022 se konala v blízké obci Líšný soutěž s názvem „POSLEDNÍ HREJK“,jedná se tradičníě netradiční soutěž s dlouholetou tradicí. Soutěží se v dovednostech.které by mohly být využity v reálném hasičském zásahu. Aby to nebylo tak jednoduché,podmínky jsou oproti dnešním
moderním profesionálním zásahům trošku ztížené....např.:

- zastaralejší technika
- zastaralejší ochranné pomůcky

- soutěžící jsou spíše srdcaři než odborníci a navíc možná nejzávažnější ztížení soutěže je povinný „drink před zahájením soutěžní disciplíny......

Přijetí v konkurenčním prostředí bylo velmi vlídné,atmosféra byla velmi přátelská, přichystané pohoštění.Pokud se některému z družstev nedařilo,byla možnost opakování,ovšem opět s podmínkou přípitku před startem. Tudíž ke konci soutěže bylo již velmi veselo.

Jak už to tak bývá, vždy se vyskytnou nějaké drobné komplikace,ale nic neřešitelného.Závažnější bylo zranění člena našeho týmu zastaralou ochrannou přilbou,ale kolega přežil bez závažnější újmy.

Soutěžní tým Mukařov:

Václav Hanuš

Václav Bulva

Olga Zamazalová

Jana Šafrová

Lucie Krejčová

 

Obsadili jsme třetí místo ve velmi těžké konkurenci. Soutěžili jsme proti domácím SDH Líšny a SDH Malá Skála.

Krátce jsme po soutěži v místní klubovně zhodnotili průběh soutěže a naplánovali soutěže budoucí.

Vše se neslo ve velmi družném přátelském duchu,těšime se na opětovnou shledanou s našimi kolegy.


                                                                                                                                                                       V Mukařově dne 28.1.2023

Vytvořeno: 12. 2. 2023 19:41 | Zveřejněno: 12. 2. 2023 19:41
Napsal Jaroslav Vele

 

   V průběhu celého roku jsme o svěřenou techniku řádně pečovali a prováděli jsme veškeré zkoušky.

   Na výjezdovém automobilu byla, tak jako každý rok provedena STK a nezbytné opravy a pravidelná údržba.

   Na Dětském odpoledni, při ukázce požárního útoku došlo k poruše vývěvy na čerpadle PS-12. Celou akci nám to nezmařilo, protože se povedlo zavodnit čerpadlo alternativním způsobem.

   Za spolupráce s velitelem JSDH Malá Skála Petrem Prokopem, který nám poskytl náhradní díly, se tato závada povedla ve velmi krátké době odstranit.

                                                                                                                                                  Jaroslav Vele

 

 

Jelikož nebyly stále obdrženy podklady od stávajícího velitele jednotky V.Bulvy, zkompletoval loňské zásahy naší jednotky J.Vele.

 

16.1.    Sněhov           stržené elektrické vedení                           JSDH nevyjela

17.1.    Sněhov           stržené elektrické vedení                           JSDH nevyjela

29.1.    Sněhov           spadlý strom přes komunikaci                 zásah společně s HZS Turnov

29.7.    Záborčí          hustý kouř z lesa, průzkum                      zásah společně s JSDH Malá Skála, Líšný

                                                                                                          a HZS Turnov (planý poplach)

18.9.    Mukařov       spadlý strom přes komunikaci                 společně s HZS Turnov

18.11.  Sněhov           únik ropných látek                                     JSDH nevyjela

25.11.  Sněhov           spadlý strom přes komunikaci                 JSDH nevyjela

                                                                                                          Tímto J.Velemu za SDH děkuji            T.Pivrnec

Přihlášení

Online

Reklama