Telefon: 150

Email: admin(at)mukarov.net

Vytvořeno: 15. 6. 2021 17:55 | Zveřejněno: 15. 6. 2021 17:55
Napsal T.P.
   V neděli 13.6. proběhlo i přes minimální účast členů čištění vodních zdrojů. Ohledně bývalého koupaliště byly práce soustředěny i mimo nádrž, na místa, která se budou týkat oprav. Ač bylo vše takřka "na dosah sil", akce se zvládla. Doslova "naplno" bylo otestováno plovoucí čerpadlo, a osvědčilo se!  Za přípravy , které nejsou vidět, patří poděkování J.Velemu a Z.Pivrncovi. Za účast a průběh, nejen této akce, díky všem zúčastněným.
   - z posledních akcí jsou použity fotografie J.Veleho
 
Číst dál: Čištění vodních zdrojů 2021

Vytvořeno: 7. 6. 2021 16:45 | Zveřejněno: 7. 6. 2021 16:45
Napsal T.P.

 Ani o minulém víkendu naši hasiči nezaháleli. Plánovaný přístřešek ve stylu pergoly se podařil za jediný den a teď se již čeká na práce odborníků :-) , především při pokrytí střechy.

   V nejbližší době bude nádrž vypuštěna, vyčištěna a opravena firmou, kterou zajistil starosta OÚ M.Resler.
   Sami můžete posoudit, že stále dochází ke zvelebování areálu, aby bylo možné v srpnu uspořádat Dětské odpoledne v důstojných podmínkách.
 
   Fotografie z akce jsou ve fotogalerii - ZDE
 
 
 
 
 
 
 
 

Vytvořeno: 8. 5. 2021 7:31 | Zveřejněno: 8. 5. 2021 7:31
Napsal T.P.
 
POUŽITÍ PŘENOSNÝCH HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ
 
Běžné hasící přístroje slouží pro hašení malých požárů při jejich včasném zjištění. Pokud se požár rozšiřuje, myslete na vlastní bezbečí, zasažený prostor opusťte, vyhlaste požární poplach - kterým varujete ostatní a zavolejte linku 150 nebo 112. V tu chvíli si každopádně připravte svoje iniciály a místo události, kde se dění nachází. Doba činnosti přenosného hasícího přístroje je podle jeho náplně, i jen několik desítek vteřin. Povinnost nechat přístroje kontrolovat je v intervalu 1 rok.
 
POKUD MUSÍTE PŘÍSTROJ POUŽÍT
 
- na hasícím přístroji odstraňte pojistku
- držte hasící přístroj ve svislé poloze, dnem dolů
- namiřte hadici, trysku a vývod v bezpečné vzdálenosti od vás na oheň
- spusťte hašení otevřením ventilu
- haste po směru větru a od kraje požáru
- pokud hoří stěna, haste zdola nahoru
- kapající a stékající látky haste z hora dolů
 
VODNÍ HASÍCÍ PŘÍSTROJ:
 
je vhodný zejména na požáry pevných látek. Nikdy se nesmí použít na požáry elektrických zařízení.
 
PĚNOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ:
 
vhodný zejména na požáry hořlavých kapalin. Nikdy se nesmí použít na požáry elektrických zařízení.
 
SNĚHOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ - CO2:
 
vhodný zejména na požáry hořlavých plynů a par. Hubici sněhového hasícího přístroje je nutné držet za izolovanou rukověť, jelikož hrozí omrznutí.          Je vhodný mimo jiné na požáry elektrických zařízení.
 
PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ:
 
univerzální druh hasícího přístroje, který je vhodný i k hašení elektrických zařízení. Nutno brát v potaz následné škody způsobené jemným práškem. Ten          je velmi jemný a jeho odstraňování např. z elektrotechniky je prakticky nemožné. Tento hasící přístroj je již povinnou výbavou nových rodinných domů.
 
HALOTRONOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ:
 
většinou obsahuje nedýchatelnou náplň. Funguje na stejném principu jako práškové přístroje, ovšem bez negativního vlivu na elektronické součástky.
 
 

Pevně doufáme, že nebude nutné, aby jste hasící přístroje museli použít. V případě nejasností kontaktujte velitele jednotky, či někoho z členů výjezdu.

Přihlášení

Online

Reklama